2021-08-13     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman
Menu: Strona główna -> Projekt edukacyjny

Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych

w klasach drugich w roku szkolnym 2016/2017

 

Do 14.10.2016  :

·         Nauczyciele przedmiotów (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia z wos, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka, muzyka z plastyką, religia, wychowanie fizyczne) przygotowują zestaw 10 tematów i po zaakceptowaniu przez dyrektora publikują je na stronie internetowej gimnazjum oraz  na tablicy w korytarzu.

·         Wychowawcy klas drugich dokonują podziału uczniów na zespoły projektowe.

Do 14.11.2016 :

·         Zespoły uczniowskie po konsultacjach z opiekunami wybierają temat realizowanego projektu i składają pisemną deklarację wychowawcy klasy.

 

 17.11.2016 – 12.12.2016:

·         Spotkania zespołów projektowych z opiekunami organizujące pracę nad projektem.

 

13.12.2016 – 05.05.2017:

·         Praca zespołów projektowych, konsultacje z opiekunami.

 

08.05.17 – 12.05.2017:

·         Prezentacje projektów.

 

15.05.17 – 26.05.2017:

·         Opracowanie oceny projektu, dokonanie jego ewaluacji.

·       Przygotowanie przez opiekuna informacji o udziale uczniów w projektach i przekazanie jej wychowawcy klasy.

 

----->  REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

TEMATY PROJEKTÓW:

 

 

Ilość zaglądnięć :