2021-08-13     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman

GAZETKI - konkurs 2018/19

Wyniki z maja! PODSUMOWANIE CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO! 

 REGULAMIN KONKURSU

”GAZETKA w SZKOLE” 2018/19

CEL: zwrócenie uwagi na ważne daty i wydarzenia;
            wyzwalanie w uczestnikach kreatywności (opracowanie szaty graficznej, pomysł itd.).


TERMIN: gazetki mają być przygotowane do 15-stego każdego miesiąca!!!
UCZESTNICY:  w konkursie biorą udział uczniowie klas VII, VIII i IIIgimn


HARMONOGRAM KONKURSU:

Ø PAŹDZIERNIK: Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu i Wegan (1.10)  

Ø LISTOPAD: Dzień Bez Kupowania (21.11)  

Ø GRUDZIEŃ: Dzień Walki z Nudą (8.12) 

Ø STYCZEŃ: Dzień Osób Nieśmiałych (14.01)  

Ø  LUTY: Dzień Numeru 112 (11.02)   

Ø  MARZEC: Międzynarodowy Dzień Pisarzy (3.03)

Ø  KWIECIEŃ: Dzień Naleśnika (2.04)

Ø MAJ: Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8.05)


PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs zaczynamy od października. Każda klasa przygotowuje gazetkę w swojej sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem. Komisja po 15-stym każdego miesiąca ocenia przygotowaną gazetkę i przyznaje punkty.

Ocenie podlega: zgodność z tematem (w skali 0-1), pomysł i oryginalność (w skali 1-3), wkład pracy (w skali 1-3), , estetyka i staranność gazetki (w skali od 1-3).

 Rozstrzygnięcie pierwszej edycji przypada na styczeń. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów otrzymuje PUCHAR PRZECHODNI.
Z tego też tytułu w drugim etapie, który przypada na semestr II, inna klasa może stać się jego właścicielem. Etap II podsumowujemy w czerwcu, wtedy ogłoszony zostanie zwycięzca.

 Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zwracać  się do p. Małgorzaty Kunstman.

PODSUMOWANIE  roku szkoln. 2018/19:

I miejsce:   IIIC

II miejsce:  IIIB

III miejsce: VIIA

 

Puchar w żabiej postaci wędruje do klasy IIIc! GRATULUJEMY!!!!!

 

WYNIKI MAJOWE:

I miejsce: IIIC 

II miejsce: IIIb 

II miejsce: VIIa

  WYNIKI MARCOWE:

I miejsce: IIIC

II miejsce: IIIB

III miejsce: VIIA, VIIB

 

 WYNIKI LUTOWE:

I miejsce: III C

II miejsce: VIII

III miejsce: III B, VII A

 

 

 WYNIKI STYCZNIOWE:

I miejsce: III C, IIIB

II miejsce: VII A

III miejsce: III A


 
 
 
 

 WYNIKI GRUDNIOWE:

I miejsce: III C

II miejsce: VII B, VIII

III miejsce: VII A

 WYNIKI PAŹDZIERNIKOWE:

I miejsce: III C

II miejsce: III B

III miejsce: VII B

 

WYNIKI PAŹDZIERNIKOWE:

I miejsce: III C

II miejsce: VII A

III miejsce: VII B, VIII

Ilość zaglądnięć :