2021-08-13     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman

GAZETKI - konkurs 2016/17

Wyniki majowe!!! PODSUMOWANIE CAŁOROCZNE!!!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

”GAZETKA w SZKOLE” 2016/17

 

CEL: zwrócenie uwagi na ważne daty i wydarzenia, wyzwalanie w uczestnikach kreatywności (opracowanie szaty graficznej, pomysł itd.).
TERMIN: gazetki mają być przygotowane do 15-stego każdego miesiąca
UCZESTNICY:  w konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas

HARMONOGRAM KONKURSU:

Ø  PAŹDZIERNIK: Dzień Chłopaka (30.09)

Ø  LISTOPAD: Dzień Tolerancji (16.11)

Ø  GRUDZIEŃ: Święto Walki z Nudą (8.12)

Ø  STYCZEŃ: Dzień Babci i Dziadka (21-22.01)

Ø   LUTY: Dzień Bezpiecznego Internetu (8.02)

Ø   MARZEC: Dzień Czytania Tolkiena (25.03)

Ø   KWIECIEŃ: Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (27.04)

Ø  MAJ: Europejski Dzień Sąsiada (27.05)


PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs zaczynamy od października. Każda klasa przygotowuje gazetkę w swojej sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem. Komisja po 15-stym każdego miesiąca ocenia przygotowaną gazetkę i przyznaje punkty.

Ocenie podlega: zgodność z tematem (w skali 0-1), pomysł i oryginalność (w skali 1-3), wkład pracy (w skali 1-3), estetyka i staranność gazetki (w skali od 1-3).

 Rozstrzygnięcie pierwszej edycji przypada na styczeń. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów otrzymuje PUCHAR PRZECHODNI.
Z tego też tytułu w drugim etapie, który przypada na semestr II, inna klasa może stać się jego właścicielem. Etap II podsumowujemy w czerwcu, wtedy ogłoszony zostanie zwycięzca.

 Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zwracać  się do p. Małgorzaty Kunstman.

 

KLASYFIKACJA  CAŁOŚCIOWA

za II SEMESTR roku szkoln. 2016/17:

I miejsce:   IIB

II miejsce:  IC

III miejsce: IIIA

Gazetkowa żaba NADAL pozostaje pod opieką klasy IIB! GRATULUJEMY!!!!

   

 Wyniki majowe:

I miejsce: IIb

II miejsce: Ia

III miejsce: Ic

 

 

 

  Wyniki kwietniowe:

I miejsce: Ic

II miejsce: IIb

III miejsce: IIIb

 

 

   Wyniki marcowe:

I miejsce: Ic, IIb

II miejsce: Ib

III miejsce: IIIb

 

 

 

  Wyniki lutowe:

I miejsce: IIIa

II miejsce: IIb

III miejsce: Ia

 Wyniki styczniowe:

I miejsce: Ib

II miejsce: Ic, IIb

III miejsce: Ia, IIIb

  Wyniki grudniowe:

I miejsce: Ic

II miejsce: IIb

III miejsce: IIIa

 

 

 Wyniki listopadowe:

I miejsce: IIb

II miejsce: Ic

III miejsce: IIc

 

 

Wyniki październikowe:

I miejsce: IIb

II miejsce: IIc, IIIa

III miejsce: Ic

 

 

Ilość zaglądnięć :