2021-08-13     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman

GAZETKI - konkurs 2015/16

Wyniki majowe i podsumowanie całego roku szkolnego 2015/16! Bezapelacyjne zwyciestwo klasy IB!

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

”GAZETKA w SZKOLE”

CEL: zwrócenie uwagi na ważne daty i wydarzenia, wyzwalanie w uczestnikach kreatywności (opracowanie szaty graficznej, pomysł itd.).
TERMIN: gazetki mają być przygotowane do 15-stego każdego miesiąca
UCZESTNICY:  w konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas
HARMONOGRAM KONKURSU: 

Ø  PAŹDZIERNIK: Dzień noszenia spódnic (30.10)

Ø  LISTOPAD: Dzień Bez Futra (24.11)

Ø  GRUDZIEŃ: Dzień  Ludzi Wyjątkowych (15.12)

Ø  STYCZEŃ: Dzień Wikipedii (15.01)

Ø   LUTY: Światowy Dzień Kota (17.02)

Ø   MARZEC: Dzień Olimpijczyka (6.03)

Ø   KWIECIEŃ: Dzień Czekolady (12.04) 

Ø  MAJ: Światowy Dzień  Uchodźcy (20.06)

PRZEBIEG KONKURSU: 
Konkurs zaczynamy od października. Każda klasa przygotowuje gazetkę w swojej sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem. Komisja po 15-stym każdego miesiąca ocenia przygotowaną gazetkę i przyznaje punkty.

Ocenie podlega: zgodność z tematem (w skali 0-1), pomysł i oryginalność (w skali 1-3), wkład pracy (w skali 1-3), , estetyka i staranność gazetki (w skali od 1-3).

 Rozstrzygnięcie pierwszej edycji przypada na luty. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów otrzymuje PUCHAR PRZECHODNI.
Z tego też tytułu w drugim etapie, który przypada na semestr II, inna klasa może stać się jego właścicielem. Etap II podsumowujemy w czerwcu, wtedy ogłoszony zostanie zwycięzca.

 Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zwracać  się do p. Małgorzaty Kunstman.

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA CAŁY ROK SZKOLNY 2015/16.
I miejsce - IB

II miejsce - IIIB

III miejsce - IIA

GAZETKOWA ŻABA pozostaje u klasy IB! GRATULUJEMY!!!!

 

WYNIKI MAJOWE:

I miejsce: klasa IB

II miejsce: klasa IA, IIIB

III miejsce: klasa IIA

 

WYNIKI KWIETNIOWE:

I miejsce: klasa IIA

II miejsce: klasa IB, IIIB

III miejsce: klasa IC

 

WYNIKI MARCOWE:

I miejsce: klasa IB, IIIB

II miejsce: klasa IC

III miejsce: klasa IIA

 

WYNIKI LUTOWE:

I miejsce: klasa IB

II miejsce: klasa IC

III miejsce: klasa IIIB

 

WYNIKI STYCZNIOWE:

I miejsce: klasa IB

II miejsce: klasa IC

III miejsce: klasa IIIA

WYNIKI GRUDNIOWE:

I miejsce: klasa IB, IIIA

II miejsce: klasa IIA

III miejsce: klasa IA

 

 

WYNIKI LISTOPADOWE:

I miejsce: klasa IB

II miejsce: klasa IIIB

III miejsce: klasa IIIA

 

WYNIKI PAŹDZIERNIKOWE:

I miejsce: klasa IIIA

II miejsce: klasa IB, IIB

III miejsce: klasa IIIB

 

Ilość zaglądnięć :