2021-08-13     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman

GAZETKI - konkurs 2013/14

Podsumowanie roczne!!!!

 

 

REGULAMIN KONKURSU
”GAZETKA w SZKOLE”

CEL: zwrócenie uwagi na ważne daty i wydarzenia;
            wyzwalanie w uczestnikach kreatywności (opracowanie szaty graficznej, pomysł itd.).
TERMIN: gazetki mają być przygotowane do 15-stego każdego miesiąca
UCZESTNICY:  w konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas
HARMONOGRAM KONKURSU:

Ø  PAŹDZIERNIK: Dzień Kundelka (25.10)   

Ø LISTOPAD: Dzień Zdrowego Śniadania  (8.11)

Ø  GRUDZIEŃ: Dzień Walki z Nudą (8.12) 

Ø  STYCZEŃ: Dzień Bez Opakowań Foliowych (23.01)

Ø   LUTY: Międzynarodowy Dzień Pizzy (9.02) 

Ø   MARZEC: Międzynarodowy Dzień Pisarzy (3.03)

Ø   KWIECIEŃ: Dzień Radia (11.04)

Ø  MAJ: Dzień Europy (5.05)

PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs zaczynamy od października. Każda klasa przygotowuje gazetkę w swojej sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem. Komisja po 15-stym każdego miesiąca ocenia przygotowaną gazetkę i przyznaje punkty.

Ocenie podlega: zgodność z tematem (w skali 0-1), pomysł i oryginalność (w skali 1-3), wkład pracy (w skali 1-3), , estetyka i staranność gazetki (w skali od 1-3).

 Rozstrzygnięcie pierwszej edycji przypada na luty. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów otrzymuje PUCHAR PRZECHODNI.
Z tego też tytułu w drugim etapie, który przypada na semestr II, inna klasa może stać się jego właścicielem. Etap II podsumowujemy w czerwcu, wtedy ogłoszony zostanie zwycięzca.

 Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zwracać  się do p. Małgorzaty Kunstman.

 

PODSUMOWANIE roku szkolnego 2013/14: 

 

I miejsce:   klasa IIb

II miejsce:  klasa IIIa

III miejsce: klasa IIc

 

 


KLASYFIKACJA  CAŁOŚCIOWA za I semestr roku szkolnego 2013/14:

I miejsce:   klasa IIIa

II miejsce:  klasa IIb

III miejsce: klasa Ia

Przekazanie gazetkowej "ŻABY" - klasa IIB (dotychczasowy lider)  musiała ustąpić miejsca klasie IIIA.

 

 

Wyniki w  październiku 2013

Wyniki w listopadzie 2013.

Wyniki w grudniu 2013.

Wyniki w styczniu 2014.

Wyniki w lutym 2014.

Wyniki w marcu 2014.

Wyniki w kwietniu 2014.

 

 

W maju 2014 wyróżniono gazetki następujących klas:

I miejsce: IIb

II miejsce: IIc

III miejsce: IIIa

 

 

 

 

 

-----> KONKURS GAZETKOWY W ROKU SZKOLNYM 2012/13!

Ilość zaglądnięć :