2021-08-13     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman

GAZETKI - konkurs 2017/18 - wyniki z maja i podsumowanie całego roku szkolnego!

Wyniki z maja 2018 i podsumowanie całego roku szkolnego 2017/18.

 

 REGULAMIN KONKURSU
”GAZETKA w SZKOLE” 2017/18
CEL: zwrócenie uwagi na ważne daty i wydarzenia; wyzwalanie w uczestnikach kreatywności (opracowanie szaty graficznej, pomysł itd.).
TERMIN: gazetki mają być przygotowane do 15-stego każdego miesiąca

UCZESTNICY:  w konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas gimnazjum i klasy VII


HARMONOGRAM KONKURSU:

Ø  PAŹDZIERNIK: Międzynarodowy Dzień Zwierząt (4.10)

Ø  LISTOPAD: Dzień Postaci Z Bajek (5.11)

Ø  GRUDZIEŃ: Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5.12)

Ø  STYCZEŃ: Dzień Bez Opakowań Foliowych (23.01)

Ø   LUTY: Międzynarodowy Dzień Pizzy (9.02)

Ø   MARZEC: Światowy Dzień Wody (22.03)

Ø   KWIECIEŃ: Światowy Dzień Książki I Praw Autorskich (23.04)

Ø  MAJ: Dzień Strażaka (4.05)


PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs zaczynamy od października. Każda klasa przygotowuje gazetkę w swojej sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem. Komisja po 15-stym każdego miesiąca ocenia przygotowaną gazetkę i przyznaje punkty.

Ocenie podlega: zgodność z tematem (w skali 0-1), pomysł i oryginalność (w skali 1-3), wkład pracy (w skali 1-3), , estetyka i staranność gazetki (w skali od 1-3).

 Rozstrzygnięcie pierwszej edycji przypada na styczeń. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów otrzymuje PUCHAR PRZECHODNI.
Z tego też tytułu w drugim etapie, który przypada na semestr II, inna klasa może stać się jego właścicielem. Etap II podsumowujemy w czerwcu, wtedy ogłoszony zostanie zwycięzca.

Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zwracać  się do p. Małgorzaty Kunstman.

Podsumowanie roku szkolnego 2017/18:

 

I miejsce:   IIIB (79 pkt)

II miejsce:  IIC (76 pkt)

III miejsce: IIB (48 pkt)

GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!

 

 Wyniki majowe:

I miejsce:  IIc, IIIb

II miejsce: VII, IIb

III miejsce: IIa

 

 

 Wyniki kwietniowe:

I miejsce:  IIc

II miejsce: IIIb

III miejsce: VII

 

 

 Wyniki marcowe:

I miejsce: IIIb, IIc

II miejsce: IIIc

III miejsce: VII

 

 Wyniki lutowe:

I miejsce: IIIb

II miejsce: IIc

III miejsce: IIb

 

Wyniki styczniowe:

I miejsce: IIIb

II miejsce: IIc

III miejsce: IIb

 

Wyniki grudniowe:

I miejsce: IIc, IIIb

II miejsce: VII

III miejsce: IIb

 

 

Wyniki listopadowe:

I miejsce: IIc, IIIb

II miejsce: IIb, IIIc

III miejsce: VII, IIIa

 

Wyniki październikowe:

I miejsce: IIIb

II miejsce: IIc

III miejsce: IIIc

Ilość zaglądnięć :