I Rajd Rowerowy "Czysta Przyszłość"

Koło Turystyczne "Gorczańscy Traperzy" działające przy Gminnym Publicznym Gimnazjum w Maniowach zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów z terenów nad Zalewem Czorsztyńskim do udziału w I Rajdzie Rowerowym "Czysta Przyszłość".

Trasa rajdu: pętla wokół Zalewu Czorsztyńskiego, n.p. Maniowy - Dębno - Falsztyn - Niedzica - Czorsztyn - Kluszkowce - Maniowy lub Frydman - Dębno - Maniowy - Kluszkowce - Czorsztyn - Niedzica - Frydman.

Termin rajdu: 24.05.2005

W rajdzie udział mogą brać grupy liczące minimalnie 4 a maksymalnie 6 uczniów gimnazjum wraz z opiekunami. Opiekunem może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia za zgodą dyrektora odpowiedniej szkoły. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość grup.
Zgłoszenia do udziału w rajdzie prosimy przesyłać wg załączonego wzoru do dnia 15.05.2005 na adres:
    Gminne Publiczne Gimnazjum
    ul. Szkolna 2
    34-436 Maniowy

    z dopiskiem "Rajd"

tu możesz pobrać formularz zgłoszenia

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

Każda grupa rozpocznie rajd od sprzątania wyznaczonego terenu na brzegu Zalewu Czorsztyńskiego. Sprzątanie zostanie zorganizowane we współpracy z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. - uczestnicy otrzymają stosowne wyposażenie (worki, rękawice) oraz zostaną poinformowani o miejscach składowania worków.
Informacja dotycząca przydziału miejsc do sprzątania zostanie przekazana dyrektorom zainteresowanych szkół po zebraniu kompletu zgłoszeń.
Program rajdu:
8.00 - rozpoczęcie rajdu w poszczególnych szkołach
8.00 - 10.00 - sprzątanie wyznaczonych terenów
10.00 - 13.00 - przejazd do Niedzicy (prosimy o takie dobranie trasy, by w tym czasie uczestnicy przejechali większą część pętli)
13.00 - 15.00 - wspólne ognisko, turniej siatkówki plażowej (wyżywienie we własnym zakresie)
15.00 - 16.00 - przejazd pozostałej części trasy, zakończenie rajdu

Prosimy opiekunów zgłoszonych grup o przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej, oraz o odpowiedniej odzieży (konieczne zabezpieczenie przed deszczem, mile widziane kaski).

Zwracamy uwagę, że ewentualnych napraw uczestnicy dokonują na własną rękę. Każda grupa powinna mieć ze sobą pompkę, komplet podstawowych narzędzi oraz zestaw łatek do dętek.

W razie zmiany składu grupy prosimy jedynie o przekazanie uaktualnionego zgłoszenia organizatorom w dniu rajdu. W wypadku wycofania się z udziału w rajdzie, prosimy o telefoniczną informację - najpóźniej do dnia poprzedzającego rajd.

W razie niesprzyjających warunków pogodowych, termin rajdu może zostać zmieniony. Organizator zastrzega sobie prawo podania odpowiedniej informacji do dnia 23.05.2005.

Informacje powyższe oraz ewentualne aktualizacje znajdą się wkrótce na stronie internetowej naszej szkoły pod adresem http://www.gimmaniowy.czorsztyn.iap.pl/

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy!

Koło Turystyczne przy Gminnym Publicznym Gimnazjum w Maniowach "Gorczańscy Traperzy"

przewodniczący - Marcin Krzystoń, kl. III C

opiekun - mgr Michał Hałabura